Aikido Kashin Blog - Aikido Dojo Kashin Roma

Aikido Kashin Roma
d.t. Roberto Martucci sensei 6° Dan
Vai ai contenuti

Kagami Biraki 2018 - Roberto Martucci Sensei

Aikido Dojo Kashin Roma
Pubblicato da in Video · 18 Gennaio 2018
Tags: RobertoMartucciAikidōAikidoEndoKagamiBirakiRomaDojoKashinAikido Kashin Roma © 2019

Aikido Kashin Roma asd
via Casilina 761 - 00177 Roma


Tel: +39.339.73.12.008
Mail: info@aikidokashin.it
Torna ai contenuti