Aikido Kashin Blog - Aikido Kashin Roma

Aikido Kashin Roma
d.t. Roberto Martucci 6° Dan
Vai ai contenuti

Endo Seishiro Shihan - Saku Dojo Demonstration 2018

Aikido Kashin Roma
Pubblicato da in Video ·
Tags: EndoShihanAikidōaikidosakuaikikaiAikido Kashin Roma © 2019

Aikido Kashin Roma asd
via Casilina 761 - 00177 Roma


Tel: +39.339.73.12.008
Mail: info@aikidokashin.it
Torna ai contenuti